Vlaanderen in beeld (Ieper) (5)
Van Polygoon Wood via Potijze naar museum Hooge Crater.

 

Klik op de foto voor een vergroting

 

  

 

 

Polygoon wood cemetery, gezien langs het Australisch monument in het bos. 

Dit Australisch monument in Polygoon Wood is gewijd aan de Australiërs die het bos uiteindelijk veroverden. De tekst luidt: 'To the officers non-commissioned officers and men of the Fifth Australian Division who fought in France and Belgium 1916.1917.1918. Fromelles. Bapaume. Beaumetz. Doignies. Louverval. Bullecourt. 3rd Battle of Ypres. Polygon Wood. Broodseinde. Battle of Amiens. VillersBretonneux. Morlancourt. 8th August. Vauvillers. Péronne. Hindenburg Line. Joncourt.',

 

 

 

 

Koala en vlakken op de gedenksteen van het monument.

 

 

 

 

431 slachtoffers uit verschillende perioden van de Grote Oorlog liggen begraven aan de voet van het Australische monument op  de Buttes New British Cemetery. Een Nieuw-Zeelands gedenkteken memoreert de 378 Nieuw-Zeelanders die niet konden worden teruggevonden.

 

 

 

 

Polygoon Wood cemetery vanaf het Australisch monument.

 

 

 

 

De oostelijke hoek van Polygoon Wood, synoniem voor diverse  bloedige slagen.

 

 

 

 

 

Monument voor kapitein Brodie, opgericht door zijn echtgenote. Het opschrift luidt: 'To the glory of God and in memory of Ewen James Brodie captain 1st Batt. Queen's Own Cameron Highlanders who was killed at the first battle of Ypres 11th Nov. 1914.', 'Buried near this spot.'

 

 

 

 

Verwijsbord aan de oude Kortrijkstraat naar de bijzondere Royal Engineers Grave Railway Wood en het Liverpool Scottisch monument.

Het cross of Remembrance gedenkt het graf van 12 Engineers en infanteristen die bij ondergrondse gevechten het leven lieten.

 

 

 

 

 

 

De tekst op het perfect onderhouden cross.

 

 

 

 

The Liverpool Scottish Stone is een monument nabij de begraafplaats RE Grave Railway Wood ten noorden van Zillebeke nabij Ieper.

De Liverpool Scottish Stone ligt aan de rand van een bos waar zich een mijnkrater bevindt van de Eerste Wereldoorlog en is opgedragen aan het 10de Battalion King (Liverpool) Regiment. Het bataljon uit Liverpool bestond voornamelijk uit 542 vrijwilligers van Schotse afkomst waaronder 23 officieren en 519 man. Op 16 juni 1915 viel het 10de Battalion King (Liverpool) Regiment de Duitse stellingen op de heuvelrug van Bellewaerde aan. Na de aanval waren er 79 gesneuvelden, 222 gewonden en 109 vermisten die later als gesneuveld werden beschouwd. 132 man van de 542 vrijwilligers bleven ongedeerd.


Het monument is een rechtopstaande steen die deel uitmaakte van de toegangspoort van de kazerne in Liverpool. Het werd in 2000 aan Ieper geschonken en door de stad in juli 2000 ingericht als monument bij de 100ste verjaardag van het Liverpool Scottish Battalion.

 

 

 

 

Overzicht van Royal Engineers Grave Railway Wood Cemetery.

 

 

 

 

Twee kruizen voor Engelse officieren langs de Begijnbosstraat, vlak bij Ieper.

 

 

 

 

H.L. Skrine werd geboren op 12 november 1880 te Bathford nabij Bath (Somerset). Skrine had reeds voor de oorlog een militaire carrière uitgebouwd. Bij het uitbreken van WOI meldde hij zich opnieuw als vrijwilliger en nam dienst bij het '6th Somerset Light Infantry'. Op 24 oktober 1914 werd hij gepromoveerd tot 'Captain'. Skrine kwam samen met 2 officieren en 11 mannen van zijn bataljon om tijdens gevechten, die bedoeld waren om een doorbraak te forceren nabij Bellewaerde.

 

 

 

 

G.V.S. Bowlby, geboren te London op 1 december 1883, had reeds voor het uitbreken van WOI een militaire carrière achter de rug en was reeds tot 'Captain' gepromoveerd. Hij sneuvelde op 13 mei 1915, wat een bijzonder bloedige dag was voor de Britse cavalerie.

 

 

 

 

Gedenkkruisje op dezelfde locatie voor de Fresenberg Ridge, waar op 16 mei 1915 een bloedige slag plaatsvond.

 

 

 

 

 

Het indrukwekkende standbeeld op de begraafplaats in Potijze

Frans graf

 

 

 

 

De Franse militaire begraafplaats 'Saint-Charles de Potyze' is gelegen langs de Zonnebeekseweg. Links vooraan op de begraafplaats staat het calvariekruis. Centraal achteraan staat de obelisk, geflankeerd door de 2 gedenkplaten voor de niet geïdentificeerde doden in het massagraf. De tekst bij de ingang luidt: 'Hier rusten de roemrijke lijken van meer dan 4000 Franse soldaten gesneuveld op het veld van eer op Vlaandrens front gedurende de grote oorlog 1914-1918'

 

 

 

 

Herdenkingsplaques aan de verschillende Franse Regimenten (R.I.’s) op het monumentje achter op de begraafplaats.

 

 

 

 

 Dit is een detail van het standbeeld. Het  calvariekruis met beeldengroep staat ter nagedachtenis aan de Franse militaire slachtoffers op de Franse militaire begraafplaats St.-Charles de Potyze.
Vooraan ligt een dode soldaat, vóór het kruis staan drie treurende vrouwen. Op een sokkel staan Maria en Johannes ter ondersteuning van de gekruisigde Christus.
Het gedenkteken werd op 18 mei 1947 op initiatief van het Comité d'Entente des Amis Combattants d'Ypres opgericht.

 

 

 

 

Monumentje voor de Princess Patricia’s Canadian Light Infantry. De tekst op het monument luidt:  'Here 8 May 1915 the "originals" of Princess Patricia's Canadian Light Infantry commanded by their founder major A. Hamilton Gault D.S.O. held firm and counted not the cost'

 

 

 

 

Het monumentje ligt aan de Prinses Patriciastraat.

 

 

    

 

 

museum "Hooge Crater", aan de N8 richting Geluwe, is een must voor elke passant

Gebrandschilderd raam in het museum van de brandende Ieperse Lakenhal.

 

 

 

 

 

granaten in museum "Hooge Crater", een privémuseum in ‘t Hoge

curieus glas met de beeltenis van de Duitse opperbevelhebber, Maarschalk von Hindenburg

 

 

 

 

In het museum is een schat aan memorabilia te vinden uit de oorlogsjaren. Dit sigarenkistje toont maarschalk Hindenburg.

 

 

 

 

Kunstig smeedwerkje met een portret van een Duitse soldaat.

Primitief gasmasker.

 

 

 

 

Pijpenkop met het hoofd van maarschalk Foch, geallieerd opperbevelhebber bij het einde van de oorlog.

 

 

 

 

 

Indruk van het museum "Hooge Crater". Het druk bezochte museum ligt 4 km vanaf de Menenpoort

 

-V-

Home