Charleroi, Namen en Dinant in Beeld (1)
Van Namen naar Dave

 

klik op de foto voor een vergroting

 

De Belgische begraafplaats bij Champion. Na de val van Luik trokken de Duitse troepen naar Namen op, maar vielen tegelijkertijd Charleroi aan om de Franse versterkingen te misleiden. Voor fort Marchovelette kwam het tot een treffen.

Belgische grafstenen. Marchovelette was een van de 9 forten in de ring rond Namen. Het lag precies in de marsrichting van von Bulows legers.  

 

Achter de muur loopt het pad naar het voormalige fort.

Wellicht het bekendste monument van de slag aan de grenzen: een Belgische en een Franse soldaat turen gespannen en kordaat in de verte. Het Franse regimentsnummer is duidelijk zichtbaar. Van helmen was nog geen sprake.

Het pad naar fort Marchovelette.

Een Franse grafsteen op de begraafplaats Champion voor tien Franse gesneuvelden.

Op de achterzijde van het soldatenmonument is nog leesbaar welke Belgische en Franse eenheden het tegen het machtige Duitse leger opnamen.

Aan de Avenue des croix du Feu in Namen staat een eenvoudige gedenksteen aan de toekenning van deze medaille door de koning in 1932. Het croix du Feu stond destijds hoog in aanzien.

De plaque met vermelding van de tekst die met de toekenning gepaard ging en een symbolische weergave van de medaille.

Aan de Avenue Joseph Abras in Namen is een vrij grote militaire plot te vinden. Een monument voor de burgerslachtoffers vormt de entree.

De Britse plot bevat vooral graven van na de wapenstilstand. 249 graven vormen het hart van de militaire plot van cimetière Belgrade.

Het toegangshek van cimetière Belgrade. Het bekende bordje van de CWGC is links van het hek zichtbaar.

15 Italiaanse graven zijn een opvallende aanblik in Namen. Aan het westelijk front vochten enkele Italiaanse eenheden mee met de Fransen en Britten. Het betreft hier vermoedelijk krijgsgevangenen die door de Spaanse griep overleden.

Ook de Britse graven zijn uit de periode dat de spaanse griep om zich heen greep, met name onder oorlogsgewonden.

Belgische, Britse, Italiaanse en Franse graven op enkele vierkante meters. Een vrij zeldzame aanblik aan het westelijk front. De Franse kruizen staan in een centrale carre; het opschrift van de gedenksteen luidt  "poilus de France".

niet vergeten Belgisch oorlogsgraf

Overzicht van de militaire plot van cimetiere Belgrade. Het croos of remembrance is zichtbaar achter de vlaggen. Russen uit de 2e wereldoorlog completeren buiten beeld de grote varieteit aan nationaliteiten.

Monument voor het 2e regiment jagers te paard (chasseurs a cheval) tegen de machtige wanden van de vesting Namen. Het regiment maakte zich verdienstelijk rond Antwerpen en aan de IJzer.

Tekst op het monument met gevallen officieren en manschappen.

Koning  Albert als bevelhebber aan de oevers van de Maas, met de vesting Namen achter zich. Albert is terug te vinden in vrijwel elke Belgische gemeente.

Het regimentswapen en de Grote Oorlog.

Aan de Avenue reine Astrid in Namen, staat het imposante provinciale gedenkmonument aan de Grote Oorlog. Het werd 15 juni 1924 onthuld en is gemaakt door J. Jourdain. Centraal staan de burgerslachtoffers. Militairen te paard flankeren dit toneel. rond de top vuren infanteristen in de verte.

Voorbeeld van een cavalerist op het monument. Een getroffen paard aan de andere zijde symboliseert het dierenleed tijdens de Grote Oorlog.

eed van de Vlaamse Vuurkruisers op de voet van het monument. Het vuurkruis was een medialle die na de oorlog werd uitgereikt, maar tegelijkertijd een patriottische beweging oud-militairen.

Monument tussen Maas en vesting voor luitenant generaal baron Michel du Faing d'Aigremont, commandant van de 4e legerafdeling die Namen verdedigde. De baron zou de overwinning meemaken en het bezettingsleger in Duitsland aanvoeren.

De forse steen aan de voet van de oprit naar de vesting. Een plaque aan de achterzijde vermeldt tegen welke overmacht de baron Namen verdedigde.

Op de oost-oever van de Maas is Jambes aan Namen vastgeplakt. De cimetière bevat links naast het gedenkteken een Brits graf uit november 1918.

Voor het monument waken gedenkbordjes van Belgische belangenorganisaties.

Enkele kilometers ten zuiden van Namen aan de machtige Maas staat fort Dave, een van de 9 forten in de ring. Een fraai monument beneden in het dorp herinnert aan het bombardement op het fort op 24 en 25 augustus 1914 door de Duitse artillerie.

-V-

Home