Cambrai-St. Quentin in beeld (6)
Bullecourt en omgeving
De Australische doorbraak van de Hindenburglinie april-mei 1917

Klik op de foto voor een vergroting

 

 

 

 

Buiten het dorp richting het oostelijk gelegen kruispunt Six Cross Roads staat langs de weg naar Riencourt, die parallel liep aan een loopgraafgordel van de Hindenburglinie, het Cross Memorial, opgericht door souvenir Francais. Het herdenkt de 2.423 Australische manschappen die bij Bullecourt sneuvelden en die geen bekend graf hebben. Aan dit uit 1982 daterende kleine monument zijn ook persoonlijke plaquettes bevestigd.

 

 

Een voorbeeld van de persoonlijke plaques en tegels op het Cross Memorial.

 

 

 

De loopgravengordels van de Hindenburglinie liepen ten noorden en zuiden van het dorp. Aan de oostkant van het dorp, in de Rue des Australiens, werd op 25 april 1992 ter gelegenheid van de 75e herdenking van de strijd bij Bullecourt een nieuw herinneringspark ingewijd door het Australian Department of Veteran Affairs. Het is een van de plaatsen waar jaarlijks Anzac Day wordt herdacht in Frankrijk.


 

 

 

Centraal in het kleine park is een beeld van een stoere Digger die tussen de twee voormalige loopgraafgordels staat. Het beeld werd vervaardigd door de beeldhouwer Peter Corlett die ook het Cobbers Statue in Fromelles maakte. Hij had een sterke persoonlijke band omdat zijn vader Kenneth Corlett had deelgenomen aan de strijd bij Bullecourt.

De plaque op het monument, met een uitleg van het hoe en waarom van het Digger-monument in het Engels en Frans. 

 

 

 Close-up van the Digger met Franse driekleur.

 Midden in het dorp voor de kerk staat het Slouch Hat Memorial opgericht in 1981 door de Franse organisatie Souvenir Français. De karakteristieke Australische vilthoed domineert het bescheiden monument. Verder worden de emblemen getoond van de vier Australische (1e, 2e, 4e en 5e) en de drie Britse divisies (7e, 58e en 62e) die hier gevochten hebben.

 

 

Bullecourt, het beroemde "Slouch Hat" memorial bij de kerk van het dorp. Het monument herdenkt de bloedige slagen van april en mei 1917.

 

 

Gemeentehuis en dorpsmonument van het Australische dorpje Bullecourt. De eerste aanval op het dorp was slecht voorbereid en kostte zo’n 3000 slachtoffers.

In het kerkje van Bullecourt vinden we een plaque ter nagedachtenis aan de 10.000 Australiërs die om het dorp vochten.

 

 

Monument voor de 4 bataljons tanks die aan de slag rond Bullecourt 1917 meewerkten. Ze waren weinig succesvol. Een deel van de rupsband ligt voor het monumentje.

Bullecourt 1917, Jean & Denise Letaille museum, Bullecourt. Het fraaie museum is rond de collectie van het Franse echtpaar opgebouwd. Het werd in 2012 geopend, vlak nadat beiden overleden waren.

 

 

De hoofdgallerij in het museum. De corridor loopt langs een grote verzameling opgegraven oorlogsmateriaal. De vitrines bevatten een aardige collectie persoonlijke spullen, trenchart en wapentuig.

 

 

Vlak voor het einde van de hoofdgallerij is een indrukwekkende ruimte ingericht waar de Australiërs centraal staan.

 

 

Een opvallend kleinood is een (thee)pot ter herdenking van de wapenstilstand. We herkennen o.a. de bevelhebbers Foch en Haig en de presidenten Wilson, Lloyd George en Albert 1 van Belgie.

 

 

Blik in 1 van de vitrines waarin veel persoonlijke zaken te vinden zijn, zoals tandenborstels, kammen, horloges en zakmessen.

 

 

De watertoren van Bullecourt is, net als in Pozières, van schilderingen voorzien die de Australische wortels met het dorp gedenken.

 

Zware bunker in de opmarsroute van de Australiërs in Noreuil

-V-

Home