Leuven, tienen en Halen (2)
Van Halen tot Braives

 

Klik op de foto voor een vergroting

 

Kapel opgericht na de Tweede Wereldoorlog ter ere van de gesneuvelden burgers en militairen en de oud-strijders van Halen.

Binnen staat een marmeren altaar met opschrift "Hulde aan onze helden" en met gedenkplaten op de muren met links de namen van de overleden oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog en rechts met de namen van de overleden oud-strijders van de Tweede Wereldoorlog.

Monument en kruis gelegen bovenaan in de berm van een holle weg. Op deze locatie heeft de Duitse cavalerie op 12 augustus 1914 hevige charges uitgevoerd op de nabijgelegen hoeve "IJzerwinning" waar het centrum van de Belgische stelling gelegen was. De cyclisten of Zwarte Duivels namen de Duitsers onder vuur in de holle weg. Zwarte duivels is een naam die door de Duitsers gegeven werd aan de wielrijders die Halen verdedigden. De Zwarte Duivels hebben hier zware verliezen geleden.

Het gedenkteken dateert van mei 1976 en werd opgericht onder impuls van Jozef Stroobants en het 1ste Regiment Cyclisten op een stukje grond van de familie Stroobants, bezielers van het museum "Slag der Zilveren Helmen". Het "Europees kruis" werd tijdens de 75-jarige herdenking in 1989 opgericht als eerbetoon aan alle gesneuvelden.

Het gaat om een grote rots natuursteen uit Elzenborn waarop een ijzeren plaat bevestigd is met het teken van de Zwarte Duivels. Aan de achterzijde van de steen was oorspronkelijk ook een plaat met de tekst "Zwarte Duivels/ 12-08-1914" bevestigd. Achter het monument staat een houten kruis met opschrift "AAN DE DODEN/ AUX MORTS/ DEN GEFALLENEN". Verder staat er in het perk nog een paneel met informatie over de Slag der Zilveren Helmen.

Gedenkteken opgericht in 1939 voor het 4de en 24ste Linieregiment, gelegen ten westen naast de Belgische militaire begraafplaats en bij de toegang tot de gemeentelijke begraafplaats.

De Belgische militaire begraafplaats aan de kruising tussen de betserbaan en de liniestraat. 181 Belgen, betrokken bij de gevechten van 12 augustus 1914, liggen hier begraven.

Stenen gedenkkruis onder bomen achter op de begraafplaats.

Graf van soldaat van de Voorde.

Monument voor het 5de Regiment Lansiers op de hoek met de Lanciersstraat

. Op deze locatie brak dit regiment de stormaanval van de Duitse ruiterij. Hier was tot 1924 een kleine begraafplaats van gesneuvelde Belgische militairen. Deze begraafplaats werd hierna overgebracht naar de Belgische militaire begraafplaats in de Liniestraat. De gedenksteen zou dateren van 1934.

De IJzerwinningstraat met de daaraan gelegen hoeve, die centraal zou komen te liggen tijdens de slag om Halen.

Hardstenen kruis als enige restant van een Duitse begraafplaats van tijdens de Eerste Wereldoorlog gelegen ten oosten van en nabij de IJzeren Winninghoeve. Het kruis ligt te midden van de velden op de locatie die op 12 augustus 1914 het centrum van de slag in Halen was. Dit kruis is het enige dat overblijft van de Duitse begraafplaats "Ehrenfriedhof nr 223 Yzerwinning" met 111 Duitse gesneuvelden opgericht in 1915.

In 1956 werd de begraafplaats ontruimd en overgebracht naar Langemark en Vladslo. In het museum "Slag der Zilveren Helmen" is een foto bewaard van de Duitse begraafplaats met het hardstenen kruis omgeven door graven met uniforme kruisen (in de vorm van Duitse IJzeren kruisen), eveneens worden hier nog kruisen vanop deze begraafplaats bewaard.

opschrift: "HIER RUH(?)EN 111 DEUTSCHE HELDEN GEFALLEN AM 12 AUG 1914".

Hoeve de IJzerwinning. Julien Stroobants, de latere oprichter van het museum “slag der Zilveren helmen”, werd hier geboren en kreeg de verhalen van de slag met de paplepel ingegoten.

Plaque op de hoeve. De tekst: “Devant cette ferme le 12 aout 1914, le regiment de lanciers refosse victorieusement pendant 3 heures les attaques successives de la cavalerie Allemande 25 aout 1919”

De streek is vergeven van de herinneringen aan de slag.

Aan de Rotemstraat in Velpen ligt het levenswerk van Julien Stroobants: het museum “Slag der Zilveren Helmen” naast een houtfabriek.

Toegangsdeuren tot het museum, dat van mei tot oktober geopend is.

Na het overlijden van de oprichter hebben vrouw en kinderen het museum in stand gehouden. De belangstelling voor de slag en het museum is door de jaren getaand, ondanks de prachtige verzameling.

De zilveren helmen, onder het portret van de Duitse keizer.

Pronkstuk zijn de originele grafkruizen van de Duitse dragonders die bij hoeve de IJzerwinning begraven lagen. Stroobants heeft naar verluidt geduldig gewacht bij de opgravingen tot hij een drietal kruizen mocht meenemen.

Het dorpsmonument van Budingen, ten zuiden van Halen.

Een fraaie metalen gedenkplaque naast het monument.

Het dorpsmonument van Leefdaal, ten zuiden van Leuven.

Detailopname.

Dorpsmonument op het plein van Huldenberg.

De plaque van het monument vol symboliek.

De leeuw op het monument is van een bijzondere schoonheid. Daniel van Hussel tekende voor de realisatie.

Aan de chaussee Romaine in Moxhe is dit monument te vinden voor enkele soldaten van het 8e linieregiment. Het opschrift:

"À LA PIEUSE MÉMOIRE
 DES NEUF SOLDATS
DU 8e REGt DE LIGNE
TOMBÉS ICI LE 13 AOÛT 1914

De locatie van het monument.

Het dorpsmonument van het landelijke Braives is werkelijk prachtig. Het is van de hand van R.D. Braz en toont een juichende soldaat met vaandel, die de Duitse adelaar vertrapt.

Detail van de adelaar.

- V -

Home