Leuven, tienen en Halen (1)
Van Leopoldsburg tot Halen

Klik op de foto voor een vergroting

 

De begraafplaats van Leopoldsburg heeft een oppervlakte van 183 are waarop 1312 graven liggen uit de Tweede Wereldoorlog en de Eerste Wereldoorlog te vinden zijn. Tot 1928 was het een Duitse militaire begraafplaats, maar deze is in 1928 geruimd.
De graven uit de Grote Oorlog komen uit alle oorlogsjaren.

Op de begraafplaats staan twee kapellen die herinneren aan de niet-geïdentificeerde politieke gevangenen en de onbekende krijgsgevangenen

De graven staan in allerlei verschillende vormen verspreid.

Het oorlogsmonument van Leopoldsburg aan het koningin Astridplein: een agressieve leeuw opgedragen aan de dappere verdedigers van het vaderland.

De slachtoffers uit de Grote Oorlog worden op zuiltjes om het monument herdacht.

Dit oorlogsmonument aan de Zandberg herinnert aan een treffen waarbij 5 Belgen stierven, onder wie prins Baudouin Henri Lamoral de Ligne. De tekst luidt:

Ici tombèrent héroiquement
Pour la défense de la patrie
Lors d’une reconaissance
en auto-mitrailleuse

Le 5 septembre 1914

- Charles Emile Georges Adolphe Henkart, luitenant 1ste Grenadiers
- Prins Baudoin Henri Lamoral de Ligne, ruiter 1ste Gidsen
- Graaf Henri Marie Charles Joseph Ghislain Alphonse Eudart Hennequin de Villermont, ruiter 1ste lansiers
- Baron Philippe Henri Leon de Zualart, ruiter 2de Gidsen
- Alfred Croisier, chauffeur-vrijwilliger

Westerlo lag in september 1914 aan de rand van de Belgische opstelling voor Antwerpen. De flank van het Belgisch leger werd verdedigd door de cavaleriedivisie en door raids van gepantserde wagens. Vermoedelijk is de gepantserde wagen van dit gezelschap in Westerlo op een sterke Duitse patrouille gestuit.

De teksten op het monument zijn vrijwel onleesbaar geworden. Het monument is inmiddels beschermd.

Symbool op de zijkant van het monument.

Aan de Abdijstraat van Westerlo ligt de abdij van Tongerlo. De abdij werd in 1130 gesticht.

De abdijkerk is van 1852; haar voorganger werd tijdens de Franse revolutie vernield.

Deze gedenkplaat hangt in de abdijkerk. Het zou kunnen gaan om Second Lieutenant John Owen Donaldson, een 22-jarige Amerikaan die vloog in het 32 Squadron RAF.
Op 1 september 1918 haalde hij nabij Valenciennes zijn achtste luchtoverwinning. Toen hij de Duitse Fokker D-7 neerschoot was zijn eigen SE-5 zo gehavend dat hij een noodlanding moest maken achter de vijandige linies. Hij werd gevangen genomen maar ontsnapte verschillende keren uit de handen van de Duitsers. Vermoedelijk vond hij op zijn vluchtweg naar Nederland een tijdelijk een onderkomen in deze abdij. (bron: www.aviationheritage.eu)

Aan de Gijmelstraat in Ourodenberg, een voorstadje van Aarschot, ligt een Belgische begraafplaats waar vooral gesneuvelden liggen van de Slag bij Aarschot.

In de ochtend van 19 augustus 1914 komt het tot een gevecht dat bekend zou worden als de ‘Slag bij Aarschot’. In de vroege ochtend stuiten oprukkende Duitse troepen op de verschanste Belgen. Door een paar achter de berm geplaatste machinegeweren kunnen de Belgen de opmars even ophouden. Geïrriteerde Duitsers vermoorden later zo’n 160 burgers in het nabij gelegen Aarschot.

Graf van een oud-strijder, met op de achtergrond de Belgische oorlogsgraven.

Borstbeeld voor burgemeester Tielemans, een van de vermoorde inwoners van Aarschot.

Pastoor Dergent werd op donderdag 27 augustus te Aarschot door Duitse soldaten vermoord nadat hij had geweigerd zijn geloof op te geven. Hij was pastoor in Gelrode.

Het gedenksteentje in de middenberm aan de pastoor Dergentlaan in Aarschot.

Verwijsbord naar de kapel, opgericht om de burgerslachtoffers van augustus 1914 te gedenken.

De Sint-Rochuskerk is een modern gebouw uit 1965 naar een ontwerp van architect M. Dessauvage. De kerk bevindt zich naast het monument der gefusillieerden van 1914-1918 dat opgericht werd ter herdenking van de moordpartij die de Duitsers aanrichtten onder de Aarschottenaars op 19 augustus 1914.

Tekst op het monument aan de august Paessenstraat in Aarschot.

Het beeld de mijmering naast de kerk. De tekst:
Mijmering
Vergeven...
Vergeten..?
G.Wouters

Op het bordje links staat:
19 en 20 augustus 1914
wij hebben de schuldigen vergeven
de slachtoffers vergeten wij niet

Het stadsmonument van Aarschot. Het opschrift luidt:

Aan onze helden en martelaren
1914 - 1918
1940 - 1945
het dankbare Aerschot

En ook hier wordt Tielemans nadrukkelijk aangehaald.

Het 9e linieregiment heeft een herinnering op het monument achtergelaten, gedateerd 29-8-1937.

De straatnaam laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

Oorlogsmonument gewijd aan een peloton van het 26ste linieregiment, gesneuveld aan mijlpaal 18 van deze weg. Opschriften in vergulde letters "1914-1918" en "pax in domino". Centraal gelauwerd zwaard geflankeerd door marmeren platen met opschrift "Le 19 août à la borne 18 de cette route le 26e regiment de ligne s'immortalisa par le sacrifice heroique du 2e peloton de la 2/III renforcé par une section de la 3/III" en "op 19 augustus 1914 aan mijlpaal 18 dezer baan verwierf het 26e linieregiment onsterfelijken roem door de heldhaftige opoffering van het 2e peloton der 2/III versterkt door een sektie der 3/III".

Gedenksteen voor de karabiniers-wielrijders die vanwege hun dappere weerstand aan het riviertje de Gete voortaan als Zwarte Duivels bekend stonden. Rechts het logo van de duivels.

De plaque hangt aan de oude jeneverstokerij aan de Zwarte Duivelstraat, die in 1914 verloren ging.

Monument voor de slag bij Halen, of de slag van de zilveren helmen. De inhuldiging van het gedenkteken had plaats op 10 augustus 1924. Het opschrift:
KARABINIERS WIELRIJDERS/ CARABINIERS CYCLISTES/ 4de en 5de REGIMENTEN LANSIERS/ 4me et 5me REGIMENTS DE LANCIERS/ 1ste en 2de REGIMENTEN GIDSEN/ 1er et 2me REGIMENTS DE GUIDES/ PIONIERS-PONTONIERS WIELRIJDERS/ PIONNIER-PONTONNIERS CYCLISTES/ VLIEGENDE KANONNIERS 1ste R.D./ ARTILLERIE A CHEVAL 1re D.C./ 4de EN 24ste LINIEREGIMENTEN/ 4me et 24me REGIMENTS DE LIGNE/ ARTILLERIE 4de GEMENGDE BRIGADE/ ARTILLERIE 4me BRIGADE MIXTE.

 

De ridderfiguur houdt een vaantje vast met de tekst: DE PAR DIEV / PATRIE D’ABORD

Kapel opgericht na de Tweede Wereldoorlog ter ere van de gesneuvelden burgers en militairen en de oud-strijders van Halen.. Op de ommuring aan de zuidzijde staat een gedenkplaat voor het 4de regiment lansiers aansluitend bij het uitzicht van een pijlerkapel.

- V -

Home