Brussel (4)
Van Etterbeek tot het koninklijk museum van het leger en de krijgsgeschiedenis

 

Klik op de foto voor een vergroting

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br112k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br113k.jpg

Zijkant van het monument voor het 2e regiment lansiers aan de 2e lansiersregimentenlaan. Vaandels en medailles..

Het monument voor de vervoerkorpsen staat een luttele 400 meter verderop aan dezelfde laan. En passant is 40-45 erbij gebeiteld.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br114k.jpg

De panoramasteen toont brandende steden, industrie, paard en wagens en deze zwoegende soldaat.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br115k.jpg

De plaats van het monument tussen de politiekazernes.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br116k.jpg

In de randgemeente Sint Pieters Woluwe op de gemeentelijke begraafplaats is bij het ereperk dit beeld te vinden van Marcel Wolfers uit 1923. De dramatische voorstellig zet de waarnemer even op het verkeerde been.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br120k.jpg

Moeder en zoon worden door de vleugels van een engelfiguur beschermd. Zoals gezegd is het even zoeken.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br117k.jpg

Op het ereperk zijn ook militaire graven uit de Grote Oorlog te vinden. Het graf rechts is onleesbaar; dat ernaast betreft twee verpleegsters.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br118k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br119k.jpg

De grafsteen van de verpleegsters Madeleine van Belle en Emile Broeckaert.

De sterfdatum op de meeste stenen ligt ver na de wapenstilstand en betreft dus gewonden.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br121k.jpg

Op het kerkhof St. Joost ten Noode aan de Henri Chuméstraat is een vrij sombere constructie terug te vinden die eerder Duits aandoet. Ze wordt geflankeerd door twee kleine vuurtorens. De graven van gesneuvelde inwoners liggen in twee perken aan weerszijden.

Een van de stenen betreft het graf van een in Nederland overleden militair. Nederland interneerde militairen van alle landen die om wat voor reden ook de grens passeerden. Ze werden verspreid over het gehele land.

Duitse kruizen en Belgische Leeuwen lijken elkaar te kruisen.

Het cavaleriemonument aan de Tervurenlaan in Etterbeek toont een tank aan de ene, en een chargerende huzaar aan de andere kant.

Het monument werd door koning Boudewijn ingehuldigd.

 

In de aanpalende gemeente Tervuren staat een fraai oorlogsmonument met een Belgische soldaat die de overwinning toejuicht.

Aan het Jubelpark in Etterbeek is een schitterende ereboog gebouwd in een tuinachtige omgeving. In de gebouwen aan weerszijden zijn het Koninklijk museum van het leger en de krijgsgeschiedenis en het koninklijk museum voor kunst en geschiedenis gevestigd.
Het museum is een langdurig bezoek meer dan waard, en de boekenshop is een waar, zij het wat gedateerd paradijsje voor de liefhebber
. www.klm-mra.be

Een blik in de hal van de Eerste Wereldoorlog, een prachtige verzameling geschut, tanks, uniformen, kunst en gebruiksvoorwerpen.

Gelijk om de ingang staat dit stuk geschut uit de begindagen van de Duitse inval, met als achtergrond scenes uit de veldslagen.

Veel aandacht is er terecht voor het strijdgas, wat vanaf 1915 intensief door beide kampen werd ingezet.

Gedenkplaatje uit de periode dat keizer Wilhelm nog aanzien genoot: 1914-1915.

Vele prachtige showvensters geven per nationaliteit een beeld van uniformdracht, bewapening, verbindingen, kunst en de ontwikkeling van de loopgravenoorlog.

Aan het plafond hangt de onvolprezen Fokker triplane, waar onder meer Baron von Richthofen dood en verderf zaaide.

Een schitterend gerestaureerde Britse tank Lodestar, met inkijkjes in het benauwde interieur.

De Franse blauwe (en rode) duivels waren Franse elitetroepen die vooral in de Vogezen werden ingezet.

Vroeg model gasmasker.

Veel persoonlijke spullen van de gefusilleerde Belgische heldin Gabrielle Petit geven een heel persoonlijk inkijkje in haar leven en gevangenschap.

Imposant is de verzameling Duitse hoofddeksels in dit deel van het museum. Sommige exemplaren vindt de huidige bezoeker ongetwijfeld potsierlijk, en ze geven een goede inkijk in wat en hoe het Duitse leger destijds was.

Twee voorbeelden van dichtbij. Het gehalte doodskoppen, adelaars en leeuwen is opvallend hoog.

Een bescheiden kijkje in een loopgraaf moet een klein beetje benaderen hoe de wacht aan de IJzer er uit moet hebben gezien. De Dodengang bij Diksmuide is toch beter geschikt.

Prachtige trench-art: granaathulzen en onderdelen maken een eendekker. Vliegtuigen spraken enorm tot de verbeelding van de soldaten en burgers en de piloten waren ware helden.

Ook in ruime mate te bewonderen: in het museum zijn veel fraaie posters uit de periode 14-18 te bewonderen.

Nog wat trench-art: de bodem van een huls en enkele patronen maken een fraai aandenken aan Ieper (Ypres) 1914.

De geweldige verzameling kunst uit de oorlogsperiode alleen al maakt dit museum een ware trekker. Hier een voorbeeld van het IJzergebied, waarin soldaten zich over houten vlonders bewegen.

- V -

Home