Brussel (1)
Van Meise tot Evere

 

Klik op de foto voor een vergroting

 Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\brussel4k.jpg

In Meise, luttele kilometers ten noorden van Brussel, staat in de velden dit monument voor het 3e regiment Jagers te voet. Dit in Doornik gelegerde regiment leed op 24 augustus zware verliezen rond Imde en het kasteel van Imde. 

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br5k.jpg

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br6k.jpg

Het goed onderhouden monument heeft aan weerszijden teksten als “24 augustus 1914”, en “aan onze helden”.

Aan de voorzijde boven het gedenkschrift is een bekende plaque van Albert 1 te vinden en de tekst: “Hulde en dankbaarheid aan koning Albert en aan onze helden 1914-1954.”

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br7k.jpg

Tussen Grimbergen en Eppegem ligt de Willebroekse vaart. De Belgische troepen waren op 26 augustus 1914 vanuit Antwerpen aan een uitval begonnen en trokken hier de vaart over richting de Duitsers op de westelijke oever. De slachtoffers van deze actie liggen begraven op het kerkhof van het gehucht Verbrande Brug.

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br8k.jpg

Beschrijving: Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br9k.jpg

Opvallend is de gedenksteen voor de Amerikaan Atrich. Bijzonderheden over diens verleden ontbreken.

De grafsteen voor korporaal Trésignies. De mythe wil dat deze soldaat vrijwillig de vaart overzwom en de brug over de vaart sloot zodat de Belgen de aanval op de westelijke oever konden inzetten.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br10k.jpg

Een monument naast de tegenwoordige (moderne en afzichtelijke) brug gedenkt de gebeurtenissen in het Frans en Nederlands.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br11k.jpg

De tekst luidt: "D. O. L. VAN 15 - 9 - 1914
DEZE MILITAIR HEEFT ZICH AANGEBODEN BIJ ZIJN
COMMANDANT OM HET KANAAL VAN WILLEBROEK
ZWEMMEND OVER TE STEKEN TEN EINDE DE BRUG
NEER TE LATEN HETGEEN DIENDE TE GEBEUREN
AAN DE OEVER DIE STERK DOOR DE VIJAND WAS BEZET
WERD DODELIJK GETROFFEN TERWIJL HIJ HET
MECHANISME VAN DE BRUG IN WERKING BRACHT.
IN DE OVERTUIGING DAT HIJ NAAR DE DOOD GING
HEEFT KORPORAAL TRESIGNIES MET EEN MOED ZO
EENVOUDIG ALS HELDHAFTIG ZIJN NAAR GESCHREVEN
OP EEN STROOK PAPIER EN DIT OVERHANDIGD AAN
EEN ONDEROFFICIEREN DAARNA IS HIJ VERTROKKEN
OM NIET MEER TERUG TE KEREN.
DEZE KORPORAAL STREKT TOT EER VAN ZIJN
REGIMENT VAN HET LEGER EN VAN DE NATIE
ALBERT"

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br12k.jpg

Vanaf de brug ziet het monument er zo uit. Op de achterzijde is de naam Trésignies aangebracht.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br13k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br14k.jpg

De oerlelijke constructie die nu de brug over de vaart is. Net links ervan is het monument te vinden.

In Eppegem, drie kilometer ten oosten van de brug, is een Belgische militaire begraafplaats te vinden met meer slachtoffers van de uitval uit de vesting Antwerpen in augustus 1914. Het gedenkkruis bestaat uit twee kanonslopen.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br15k.jpg

De toegang tot de begraafplaats ligt aan de Brusselsteenweg.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br16k.jpg

Aan weerszijden is aan de muren een tekst aangebracht van R. Mortier: “Met eerbied menschen treed op dezen heiligen grond, Hier ist dat menig held zijn roem en ruste vond”

en: “La Patrie aux soldats morts-Je requeille en mon coeur votre gloire meurtrie-Je reverse sur vous les feux de mes flambeaux-Et je monte la garde autour de vos tombeaux-Moi qui suis lavenir parge que la Patrie” van E.M.Verhaeren.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br17k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br18k.jpg

De twee uitvalsdata zijn op een klein monumentje op de begraafplaats terug te vinden.

Voorbeeld van een grafsteen.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br19k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br20k.jpg

Het monumentje vlak bij de ingang.

Militaire begraafplaats Eppegem.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br21k.jpg

In Neder-overheembeek, een buitrengemeente van Brussel vlak bij het Atomium, is bij de begraafplaats dit monument voor de Grote Oorlog te vinden.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br22k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br23k.jpg

Detail van het monument in Neder-Overheembeek.

In het koninklijk domein staat het monument voor Adolphe Max.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br24k.jpg

Bij de inval van de Duitse troepen aan het begin van de Grote Oorlog, verzette hij zich tegen het Duitse bestuur en weigerde zijn ambt uit te oefenen onder het Duitse gezag. Hij werd gedeporteerd maar overleefde de oorlog.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br25k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br26k.jpg

In de Brusselse voorstad Laken is naast de prachtige kathedraal het monument te vinden voor de op Belgische grond gevallen Franse soldaat.

Het enorme monument heeft aan de basis beeldenpartijen van vrouwen en kinderen.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br27k.jpg

De kist van de onbekende Franse soldaat wordt door vier robuuste militairen gedragen. Op de kist RF, voor Republique Francaise.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br28k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br29k.jpg

De omhelzing van twee vrouwen aan de voorzijde van het monument symboliseert de vriendschap tussen de twee naties.

Tussen twee poilus is een fraaie toegangsdeur met een treurende weduwe te vinden.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br30k.jpg

Een van de beeldengroepen die het fundament van het monument vormen.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br31k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br32k.jpg

Naast de kathedraal staat een eerbetoon aan veldmaarschalk Foch, opperbevelhebber van de geallieerde troepen in 1918.

Aan de square des combattants in Laken staat dit fraaie monument voor de Grote Oorlog tegenover het politieburo.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br33k.jpg

Op het monument, dat een heldhaftige vrouw als het dappere België voorstelt, zijn ook enkele plaques aangebracht, zoals deze van een stervende soldaat.

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br34k.jpg

Beschrijving: C:\Users\Arjen\Documents\website nieuw\br35k.jpg

Het monument.

Detail op het monument.

Monument voor de troepen der Afrikaanse veldtochten, waaronder Tabora, 1914-1918. Tabora was een Duitse enclave in Duits oost Afrika. Een geallieerde troepenmacht met de naam Force Publique, viel Tabora met succes aan en nam bezit van dit deel van de kolonie.

- V -

Home