Ardennen (9)
Van Latour via Bleid, Signeulx en Nolinfaing naar Betrix

 

Klik op de foto voor een vergroting

Het dorpsmonument van Latour (let op de vorm van het monument) aan de N88 besteedt ook aandacht aan de gruweldaden waarmee de burgerbevolking werd geconfronteerd.

De vermelding midden op het monument. 71 burgers werden op 24 augustus 1914 vermoord.

In 2014 zijn overal informatiepanelen geplaatst die het verhaal van de oorlogsdagen vertellen.

Bleid, het monument voor het 2e battalion van het 101me RI. De eenheid werd door het Duitse leger in de pan gehakt.

15 officieren en 496 soldaten stierven op 22 augustus, de rampdag voor het Franse leger.

Een groot informatiepaneel domineert de straathoek waar het monument staat. Een kepie, een klaroen en degens tonen aan dat dit de begindagen van de oorlog betrof.

Ten noordoosten van Signeulx ligt een oude Franse begraafplaats waar met name soldaten van het 4me RIF waren begraven.

Het informatiepaneel rept over de strijd, de begraafplaats en haar geschiedenis in vier talen.

De ingang van de oude begraafplaats.

De contouren van de begraafplaats zijn nog prima zichtbaar.

De centrale laan van de begraafplaats is verworden tot stille getuige.

Informatiepaneel van de kapel Notre Dame de Chenois in St. Vincent.

Ook dit betreft een voormalige begraafplaats. In de kapel herinneren tegeltjes nog aan dit verleden.

Vlak bij Nolinfang, ten zuiden van het fel omstreden Neufchateau, richtten de Duitsers de begraafplaats Haut-Chemin in tijdens de oorlogsjaren. 228 Fransen en 49 Duitsers vonden er een rustplaats.

De centrale opbouw van de begraafplaats is op een mistige morgen nog altijd indrukwekkend.

Schematische voorstelling van de begraafplaats op een informatiepaneel op de wegkruising.

Een eenvoudig kruis staat bij de voormalige ingang.

Op 20 augustus leverden eenheden van het 87me RI slag ten oosten van Neufchateau. Een imposant monument bestrijkt een heuvel naast de spoorlijn naar Longlier.

Langs de N40 wordt het monument aangegeven met een fraaie verwijzing.

Het toegangshek naar het monument. Aan beide zijden kan van het uitzicht worden genoten op deze strategisch liggende heuvel.

Commandant Cussac van het 87me RI en enkele van zijn manschappen worden in een ommuurd perk herdacht. Cussac sneuvelde tijdens de hevige gevechten.

Plaatje op een kruis dat commandant Cussac herdenkt, niet ver van de graven.

Kruis en uitzichtpunt aan de zuidkant van de heuvel in 1 beeld.

Aan de N89 ten noorden van Betrix staat het monument ter nagedachtenis aan luitenant Babel.

Babel diende in het 11me RI toen hij op de noodlottige 22ste augustus sneuvelde.

Een onbekende maakt de bezoeker attent op nog twee monumentjes in de omgeving.

-   -

Home