BelgiŽ in Beeld (4)
Fort Loncin tot Memorial Interallie

Klik op de foto voor een vergroting

Grafkruis met identiteitsplaatje en Belgische driekleur.

Een van de nissen in de crypte.

Graven van de gesneuvelde Belgen van fort Loncin.

In een ruimte op de begane grond zijn de houten lijkkisten bijna achterloos weggezet.

Een deel van de namenlijst op het monument in de gracht van fort Loncin, nabij de ingang.

Een monument met honderden kistjes herinnert aan de nog niet geborgen lichamen van de Belgische militairen die met het fort werden opgeblazen.

Het omvangrijke monument aan de wand van de gracht. Het bovenste deel bevat een eerbetoon  uit het Legerrapport van 4 augustus 1919. De persoonlijke gedenktableaus en regimentswapens maken dit een bijzondere plek.

Het monumentje voor fort Lantin, een steenworp naar het oosten vanaf Loncin.

De ingang van het fort. De voorbereidingen voor een evenement zijn in volle gang.

Het verzamellokaal van fort Lantin, de ruimte waarop alle belangrijke ruimtes uitkomen. Het is niet te fraai opgeknapt en heeft dus veel authenticiteit behouden

.

De koepel van een der 12 cm kanonnen. Het volledige draaimechanisme is bewaard gebleven.

Het kanon werd met de hand gedraaid; de handgrepen zijn goed zichtbaar.

Goed zichtbaar op deze foto zijn  de verschillende torens van Lantin; bovenaan een 5,7 cm, de zwarte koepel is een dubbelopstelling 12 cm, de bruine koepel is van de 21 cm houwitser.

De forten lenen zich goed voor allerlei activiteiten. De 2e Wereldoorlog was een weekend neergestreken in fort Lantin.

Het monument voor fort Liers, vlak naast de hermetisch gesloten poort.

De poort van fort Liers gaat schuil achter groen en is voorzien van ongastvrij staal.

Het Belgische massagraf op de begraafplaats van Rhees. Veel militairen die Luik verdedigden hebben hier hun laatste rustplaats. Het staat pontificaal midden op de begraafplaats.

Het monument voor burgerslachtoffers. Het aantal lijkt zeer bescheiden

.

Om de monumenten zijn een aantal individuele graven te vinden. Vaak in een staat van verval, onleesbaar geworden en waarschijnlijk al jaren niet meer bezocht.

Een Duits monument markeert een massagraf voor ruim 100 aanvallers.

Op de zijden staan de namen van de begraven militairen. Het is opvallend dat het monument twee Wereldoorlogen heeft overleefd.

Eregraven, gelegen tussen het Belgisch massagraf en het monument voor de burgers.

De slag om Rhees ging niet voorbij aan een der bijgebouwen van de begraafplaats.

Op een druk pleintje in Herstal bevindt zich dit monument dat verhaalt van een succesvolle actie van het 12e Linieregiment wat hier de Mecklenburgse aanvallers ophield.

De setting van het monument. Het plein heet toepasselijk "Place du 12me Linie".

Het dorpsmonument van Herstal is imposant. Herstal is nu vergroeid met Luik en bekend om haar wapenfabrieken.

Het enorme monument Interallie, een IJzertoren in WalloniŽ. In schoonheid wedijveren ze zeker om de minst aantrekkelijke blikvanger. De toren domineert Luik en was de afgelopen jaren, net als heel Luik, in verval. In de zomer van 2010 was de restauratie vergevorderd. De omgeving echter had het karakter van een achterbuurt. De aanpalende kerk was een ruÔne, het monumentenveld een onverzorgde bende.

Het monument Interallie en de basiliek vanuit de stad

Het monumentenveld, dat idealiter uit kijkt over de stad Luik. Het rommelige en onverzorgde sfeertje is nauwelijks uitnodigend.

Het Italiaans monument op het monumentenveld.

Enige verbazing zal de bezoeker hebben bij het aantreffen van een fors Grieks monument dat de Grote Oorlog gedenkt. Als de Grieken zich als bondgenoot beschouwden, dan was het toch een weinig betrouwbare. Over de schoonheid van het monument zullen meningen ook ver uiteen lopen.

Het Britse monument is bescheiden en weinig opvallend. "Er is geen groter goed dan je leven geven voor een vriend.

"

Leopold zou niet erg tevreden zijn met de staat waarin dit stukje Luik zich bevindt.

De webmaster bij het monument op de kop van het plein.

-V-

Home