België in Beeld (5)
Van de Citadel tot La Chartreuse

 

Klik op de foto voor een vergroting

Op de hoogte van de citadel van Luik bevinden zich enkele monumenten voor de roemruchte Linieregimenten (RL). Het monument voor het 12e RL bevat diverse scènes, zoals deze marcherende soldaten.

De achterzijde van het monument met een verwijzing naar de daden rond Luik.

Symboliek kenmerkt de voorzijde van het monument, dat direct aan de rondweg van de Citadel gelegen is.

Het monument voor het 14e RL staat pontificaal aan de rand van het Citadelplateau, zichtbaar voor stad en omgeving.

De slagvelden waar het 14e RL zich onderscheidde.

Aan de voorzijde van het monument kijkt een cherubijn uit over de oude stad.

Het monument, gemaakt door de beeldhouwer F. Falise, is aan weerszijden van informatie voorzien. 

De dominante positie van het monument.

Op het monument zijn ook de richtingen uitgehakt naar de forten van Luik.

De Citadel is in sterke mate van verval, zoals Luik in verval is. Veel stukken van de oude fortificaties zijn afgezet en ondersteund.

Wie van Herstal de Maas oversteekt naar het oosten, rijdt bij Wandre tegen de hellingen op van de Maasoever. Het landschap is groen en de bebouwing houdt op. Hier begint het oude slagveld van Rabosée.

Via een bospad is de militaire begraafplaats te vinden, waar de Belgen rusten die de Duitse overmacht even wist te stuiten.

De cimetière is bijzonder fraai en onderhouden. Centraal staat een schitterend monument van F. Close ter nagedachtenis aan burgers en militairen.

De linkervleugel is gewijd aan de soldaten die wanhopig probeerden de Duitse legers te stoppen.

 

De rechtervleugel toont de rouwende burgers.

Alle graven zijn van 5 en 6 augustus 1914.

De engelenfiguur op het monument kijkt uit over Luik.

Het pokdalige landschap om de begraafplaats heeft de kenmerken van een slagveld.

Fort Barchon was de noord-oostelijke versterking in de fortenring en speelde in beide Wereldoorlogen haar rol. Vlak bij het fort bevindt zich dit monument.

De toegangspoort van fort Barchon; de geschutsopeningen die de poort verdedigden zijn goed zichtbaar.

Een van de geschutskoepels van Branchon.

Bij mijn bezoek was Branchon omgetoverd tot avontuurlijke kinderspeelplaats.

Het gat in de coupola van het fort waar eens een geschutstoren in ronddraaide. De toegangspoorten zijn zichtbaar.

Het fort is deels schietbaan; of de schade hierdoor is toegebracht of historisch is is me onbekend.

Een van de gangen van Barchon. duidelijk zichtbaar is het in de jaren dertig aangebrachte betonnen dak.

Duidelijk leesbare verwijzingen naar de coupoles en de latrines op de muren van de gang.

Fort Evegnee, een steenworp ten zuidoosten van Barchon. Het is nu in gebruik bij een commercieel bedrijf.

En niet ver weg natuurlijk het fortmonument.

Detail van het monument, vlakbij de N604.

La Chartreuse is een groot kazerneterrein op de oost-oever van Luik. Het is vervallen tot puinhopen en verkeert in schandelijke staat. Een monument voor de 1e RL staat er echter keurig bij. Dit is de tekst op het monument.

Het beeld op de grote pilaar toont een heldhaftig soldaat die de lauwerkrans boven het hoofd wordt gehouden. Beide figuren kijken uit over de bende die de kazerne nu is.

- V-

Home