Ardennen (7)
Van Les Bulles naar cimetière militaire Anloy Heide

 

 

Klik op de foto voor een vergroting

Langs de weg die doodloopt in het Bois de Lua staat dit kleine monumentje ter nagedachtenis aan de moord in koelen bloede op de gewonde luitenant baron Jean de Crepy door Duitse Dragonders.

De tekst op het monument roemt de Franse troepen die hun leven gaven voor hun vaderland op Belgisch grondgebied.

Het dorpsmonument van het charmante Chiny toont een heldhaftig soldaat, de hand troostend op de schouder van een treurende weduwe.

De locatie van het monument op een stralende septemberdag.

Iets noordelijker stootten de Franse troepen op de Duitse eenheden ten westen van Neufchateau. Op de heuvelrug tussen de huidige N845 en de N85 kwam het tot een hevig treffen. De slachtoffers werden vrijwel ter plekke begraven op cimetière militaire Neufchateau Malonne. Het resultaat is een prachtige begraafplaats waar Fransen en Duitsers broederlijk naast elkaar liggen.

De foto is 2 weken na de herdenkingen genomen en de bloemstukken getuigen daarvan. De stenen maken in 2 talen melding van de 112 Duitsers en 280 Fransen en de betrokken eenheden.

Prachtig beeld van cimetière militaire Neufchateau Malonne. De helling geeft de begraafplaats een prachtig perspectief. Alle kruizen tonen 22 augustus 1914 als sterfdag.

Eenzame steen op cimetière militaire Neufchateau Malonne voor een onbekende Duitse soldaat.

Monotone data op een van de Duitse massagraven.

Beeld over cimetière militaire Neufchateau Malonne.

Assenois, ten zuiden van Neufchateau, is wereldberoemd geworden omdat hier in december 1944 Patton's tanks contact maakten met de belegerde troepen rond Bastogne. Het grote granieten monument gedenkt echter 22 augustus 1914 en de Franse soldaten die hier vielen.

Een hekje met een heldere boodschap vormt de toegang tot het monument.

In Hapire, ten oosten van Neufchateau, staat dit monument aan de N40.

Het gedenkt enkele Franse officieren en hun manschappen van het 87me RI die tot het einde vochten op 20 augustus...

Het hekje voor het monument bevat bajonetten en een handgranaat om de cijfers 87.

Enkele meters verder herdenkt dit simpele zuiltje vermoorde burgers, gedode soldaten en een door de moffen afgeslacht viertal (massacrés par les boches).

De slecht leesbare inscriptie op het monument verwijst naar die voor de Franse legers funeste zomerdag.

Zo'n twaalf kilometer westelijk van Neufchateau bevindt zich cimetière militaire de Luchy. In de bossen ten noorden van Bertrix vond, zoals over de hele linie in de Ardennen, een heftig treffen plaats waarbij het Franse 17e korps rake klappen kreeg. Ook hier liggen de slachtoffers zeer dicht op het slagveld van toen.

Meer dan 300 Fransen en Duitsers delen de bosrijke begraafplaats vlak bij de drukke N89.

Een fraaie grafkist dient als monument; het symbool voor Duitse begraafplaatsen staat centraal.

Zoals vrijwel alle begraafplaatsen in deze regio is ook cimetière militaire de Luchy gemengd Duits-Frans.

In de bosrand staat dit monumentje voor de al op 11 augustus gesneuvelde Paul Tual samen met 9 Cuirassiers en 3 cavaleristen.

Tual was ongetwijfeld lid van een verkenningseenheid; de gevechten in deze streek zouden pas elf dagen later ontvlammen.

Franse en Duitse graven in de herfstzon.

Op de noordgrens van het Forret de Luchy staat in het groen een monument voor kolonel Henri Detrie. Het opschrift luidt: ""Ter nagedachtenis van kolonel Henry DETRIE commandant de 20e Frans en RI van de dappere gevallen aan haar zijde 22 augustus 1914.
Passant arrête et salue, laisse un peu de ton coeur à ceux qui sont morts pour toi." Passeren stop en groet, laat een beetje van je hart aan degenen die stierf voor jou. "
 

De bosrand die het toneel was van het gewelddadig treffen met de Duitse eenheden is nu een wandelpad.

Detrie ging de geschiedenis in als een dapper, kalm en nobel commandant, toonbeeld voor zijn troepen. Nadat hij sneuvelde vluchtten de Fransen in paniek terug richting Bertrix.

Wegwijzer naar Cimetière militaire de Maissin.

Cimetière militaire de Maissin is opgedragen aan de Breton Pierre Massé, stuwende kracht achter de Bretonse oud-strijders van het 19e RI.

De Bretonse calvaire op Cimetière militaire de Maissin.

Detail van de Calvaire uit de 16e eeuw stamt uit Trehou, ten oosten van Brest, Finistere.

De begraafplaats werd in augustus 1932 ingewijd. Een altaarachtige constructie in een bogenrij geeft de begraafplaats een aparte sfeer.

Gedenksteen voor de Bretonse troepen die in de driehoek Anloy, Libin-Maissin het leven lieten.

4782 militairen van beide zijden liggen op Cimetière militaire de Maissin begraven; velen in massagraven. De begraafplaats bevat de resten van 282 Franse en 513 Duitsers in individuele graven. 3 001 Fransen liggen in de ossuaires ; 643 Fransen en  343 Duitsers delen een massagraf.

De prachtig aangelegde en onderhouden Cimetière militaire de Maissin.

De herfst meldt zich bij het bezoek.

Cimetière militaire d'Anloy Heide ligt prachtig in de uitgestrekte bossen ten zuiden van Anloy. Hier herhaalde de geschiedenis zich; het Franse 17e korps boste op de beter georganiseerde en uitgeruste Duitsers en bliezen de aftocht.

Op Cimetière militaire d'Anloy Heide staat dit  mooie bronzen standbeeld, getiteld "Het Verdriet" (Flavio Faveri, 2000). Helaas hebben vandalen het koperen origineel gestolen, dus is een kunststof kopie op de sokkel gemonteerd.

Prachtige ronde constructie op Cimetière militaire d'Anloy Heide; aan de binnenzijde zijn in het Duits en Frans uitspraken en informatie op grote plaques te vinden.

-   -

Home